Webbutbildningar för ny personal inom äldreomsorgen

Utbildningarna nedan kan användas i en introduktion av ny personal inom äldreomsorgen eller för att förstärka kompetensen kring till exempel hygienrutiner.

Basala hygienrutiner för personal

Genom att följa basala hygienrutiner förhindrar vi smittspridning och infektioner. Vårdhygien Stockholms digitala utbildning i basala hygienrutiner tar cirka 30 minuter.

Demens ABC

Demens är ett samlingsnamn för en rad symtom som beror på sjukdom eller skada i hjärnan. Demenssjukdomarna gör det svårare att tänka, planera och kommunicera. Demens är betydligt vanligare i hög ålder. Utbildningen Demens ABC från Svenskt Demenscentrum kräver inga förkunskaper och avslutas med ett kunskapstest.

Palliation ABC

Palliativ vård är vård i livets slutskede. Utbildningen Palliation ABC är baserad på Socialstyrelsens kunskapsstöd och nationella riktlinjer för god palliativ vård i livets slutskede.

Kort information om de fyra hörnstenarna i palliativ vård (pdf, 14 kB)

Förflyttningsteknik

Kunskap om förflyttningsteknik och hjälpmedel hjälper dig att agera så att en förflyttning blir skonsam och säker både för dig och för den äldre. Skellefteå kommun har tagit fram instruktionsfilmer om förflyttningsteknik inom omsorgen. Där får du lära dig hur du ska göra i flera vanliga situationer.

ParaGå

Utbildning för dig som ska arbeta inom hemtjänsten hos privata utförare. Efter kursen kommer du att ha tillräckliga kunskaper för att börja använda ParaGå. ParaGå är stadens mobila dokumentationssystem.

Uppdaterad