Äldreförvaltningens information om corona

Här samlar vi information om coronaviruset för dig som är privat utförare av äldreomsorg i Stockholms stad. Informationen riktar sig framförallt till dig som är chef eller har en samordnande funktion. Denna sida uppdateras löpande.

Övergripande information kring corona

Aktuellt verksamheter

Utskrivningar från slutenvården

Det är viktigt att äldreomsorgen snabbt kan ta emot kunder. Det är inte säkert att ni hinner få information i förväg från slutenvården rörande eventuell coronasmitta. Därför bör ni betrakta alla kunder som skrivs ut från slutenvården som smittade tills annat påvisas och vidta åtgärder utifrån det.

Prioriteringar hemtjänst

Vid behov kan hemtjänstutförare behöva göra prioriteringar bland insatserna. Prioriterade insatser är

  • omvårdnadsinsatser
  • inköp av mat och mediciner
  • enklare matlagning byts mot matlådor/matleverans.

Icke prioriterade insatser är till exempel städning, andra inköp och promenader.

Delegeringar

Regionen ansvarar för hälso- och sjukvård i hemmet. Hemtjänstutförarens personal får utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter om dessa är delegerade från hälso- och sjukvårdspersonal. För att använda befintliga resurser effektivt ser staden gärna att hemtjänstutförare tar delegeringar.

Beställa skyddsmaterial

Staden har inrättat en central funktion som tar emot leveranser och distribuerar skyddsmaterial. Material finns i begränsad mängd och fördelas till de verksamheter som behöver det mest. Vid behov av material: Fyll i nedanstående mall och skicka till e-post funktion.slk.skyddsutrustning@stockholm.se

Blankett Behov av material (xls, 23 kB)

Besöksstopp på särskilt boende

Krisledningsnämnden har fattat beslut om besöksstopp på stadens äldreboenden. Beslutet innebär att inga besök på äldreboenden, vård- och omsorgsboenden och servicehus får göras av utomstående eller anhöriga. Undantag för äldre som är i livets slutskede eller har andra särskilda behov. Se mall för anslag nedan.

Stängda mötesplatser

Alla äldreomsorgens öppna verksamheter, aktivitetscenter, öppna träffpunkter, seniorgym och mötesplatser, håller stängt tills vidare.

Öppna biståndsbedömda dagverksamheter

De biståndsbedömda dagverksamheterna ska i dagsläget hålla öppet.

VFU

När det gäller VFU är stadens bedömning att verksamheterna ska fortsätta ta emot studenter så länge Folkhälsomyndigheten inte meddelar annat.

Informationsmaterial

Anslag besöksstopp vård- och omsorgsboenden (docx, 36 kB)

Hälso- och sjukvård inom äldreomsorgen

Äldreförvaltningen och stadens MAS:ar har tagit fram en beredskapsplan vid
misstanke om eller vid bekräftat fall av Covid-19 i särskilda boenden för äldre i Stockholms stad. Den uppdateras löpande.

Webbutbildningar för ny personal

Vi har samlat några bra webbutbildningar, bland annat om basala hygienrutiner, som kan användas vid introduktionen av ny personal.

Till webbutbildningarna för ny personal inom äldreomsorgen

Uppdaterad