Ansök om utbildningskostnader för specialistundersköterskor

Privata verksamheter kan ansöka hos äldreförvaltningen om ersättning för utbildningskostnader för yrkeshögskoleutbildningar för undersköterskor. Medel fördelas under hösten under principen ”först till kvarn”.

2021 finns ett statsbidrag för att öka andelen med specialistundersköterskekompetens inom vård och omsorg om äldre samt vård och omsorg om personer med demenssjukdom.

Statsbidraget täcker en del av lönekostnaden under studietiden

Studierna ska bedrivas på deltid vid sidan av jobbet som undersköterska med 70 procent lön. Statsbidraget står för 20 procent av lönen och arbetsgivaren för 50 procent av lönen.

Kommuner får inte använda medel som rekvirerats inom Äldreomsorgslyftet för samma person och utbildning som finansieras av denna satsning. Arbetsgivaren kan alltså inte täcka den övriga kostnaden med medel från Äldreomsorgslyftet.

Medel som inte har använts under 2021 kan användas fram till och med den 31 december 2022.

Medel fördelas under hösten under principen ”först till kvarn”.

Utbildningar som berättigar till stöd

De utbildningar enligt Socialstyrelsen som berättigar till just detta stöd finns listade på Socialstyrelsens webbplats.

Vidareutbildningar för undersköterskor, Socialstyrelsens webbplats (pdf, nytt fönster)

Ansöka om ersättning

När medarbetarna fått besked om att de antagits på kurs kan arbetsgivaren söka medel för medarbetarens delar av personalkostnader under studietiden 2021. Arbetsgivaren kan ansöka om ersättning för 20 procent av lön under studietiden när medarbetaren antagits till den sökta utbildningen enligt de fastställda villkoren. Medlen delas ut kalenderåret 2021 och arbetsgivaren fakturerar äldreförvaltningen för medarbetarens lön för studietiden.

Ersättning för personalkostnader genom statsbidraget utgår från samma beräkningsmodell som redan fastställts genom Äldreomsorgslyftet. För detta finns schablonbelopp framtagna. Utbildningar på heltid till undersköterska för privata utförare finns ett schablonbelopp på 9675 kr per vecka inkluderat sociala avgifter. Enligt redan fastställda villkor ska statsbidraget stå för 20 procent av lönen, vilket blir 1935 kr per vecka.

Ansökan från en och samma arbetsgivare gällande detta statsbidrag kan göras för högst två personer. Dock finns möjligheten att söka via Äldreomsorgslyftet.

Så ansöker du om medel

Skicka din ansökan via e-post. 

E-post: utbildningaldreomsorg@stockholm.se

Märk med rubriken ”Specialistundersköterskekompetens”. Ange namn, utbildning samt datum för utbildningen.

Har du frågor om ansökan eller statsbidraget kan också skicka dem via e-post.

Så får ni del av medlen när de godkänts

När arbetsgivaren fått en ansökan beviljad fastställs den ersättning som kommer att utgå för medarbetaren baserad på en schablonersättning av lönen. Arbetsgivaren fakturerar äldreförvaltningen beloppet efter avslutad kurs.

Äldreomsorgslyftet kan användas i samma syfte – men inte samtidigt.

Det är fortfarande möjligt att som alternativ söka medel inom Äldreomsorgslyftet för samma ändamål som detta statsbidrag. Äldreomsorgslyftet erbjuder något bättre villkor.

Uppdaterad