Smittspårning av covid-19 upphör

Publicerad:

Smittspårningsplikten för covid-19 inom vård och omsorg upphör från och med den 15 mars.

Antalet rapporterade fall av covid-19 och antalet patienter med covid-19 ligger fortsatt på en låg nivå både i Region Stockholm och i hela landet. De senaste veckorna har en rad förändringar genomförts avseende bland annat provtagning för covid-19 och den 15 mars upphörde också smittspårningsplikten för sjukdomen.