Medel för friskvård och stärkta team

Publicerad:

Fristående skolor och förskolor kan söka medel för friskvård och aktiviteter för stärkta team. Sök senast den 15 november.

Kommunfullmäktige i Stockholms stad har beslutat om utökat bidrag för friskvård till stadens medarbetare. I beslutet ingick även medel för stärkta team på stadens arbetsplatser.

Fristående förskolor och skolor med barn eller elever som är folkbokförda i Stockholms stad kan ta del av medlen 2022. År 2023 kommer medlen, enligt kommunfullmäktiges beslut, att ingå i en generell schablonhöjning.

Läs mer om förutsättningarna för ansökan.