Beslut om extra pengar till friskvård och personalsociala aktiviteter

Publicerad:

Kommunfullmäktige i Stockholm har beslutat att friskvårdsbidraget för alla medarbetare i staden höjs till 5000 kronor under 2022 och 2023. Beslutet innebär också att stadens verksamheter får 2000 kronor extra per medarbetare för personalsociala aktiviteter under 2022.

Fristående skolor och förskolor kan, efter ansökan, också få del av satsningen för 2022. För 2023 kommer kompensation ske genom generell schablonhöjning.

Just nu arbetar utbildningsförvaltningen med att ta fram rutiner för hur ansökan och utbetalning ska genomföras. Närmare besked om det kommer att skickas ut efter sommaren.

Bakgrund till kommunfullmäktiges beslut

Beslutet om extra resurser till personalen är en satsning på alla medarbetare, som genom engagemang, professionalitet och uthållighet under pandemin anpassat verksamheterna till nya förutsättningar och varit den avgörande faktorn när Stockholms stad stått stark för stockholmarna under de här åren.