Utbilda dig till värdegrundsledare i äldreomsorgen

Datum:

Tid: Se datum och tider nedan.

Plats: Digitalt

Alla som arbetar med äldreomsorg ska göra det utifrån värdegrunden. Som värdegrundsledare stödjer du din verksamhet och dina medarbetare för att värdegrunden ska bli en naturlig del av arbetet och de äldres vardag.

Förlängd anmälningsperiod – anmäl dig senast 6 mars!

I ditt arbete inom äldreomsorgen ska du göra många svåra avväganden.  Kanske vill den du hjälper till varje pris handla på ett sätt som medför risk för hälsa och två viktiga värden kolliderar – självbestämmande och välbefinnande.

Målgrupp

Om du vill lära dig mer om olika sätt att tänka när du står inför svåra etiska frågor, reflektera över vilka värden som styr ditt arbete, få mer kunskap om ledarskap och lära dig att leda samtal om värdegrunden då är utbildningen till värdegrundsledare något för dig.

Webbaserad utbildning som ger högskolepoäng

Äldreförvaltningen erbjuder en uppdragsutbildning som ges av Marie Cederschiöld högskola (Tidigare Ersta Sköndal Bräcke högskola): Värdegrundsledare i äldreomsorgen.

Kursens tider och upplägg

Kursen pågår under perioden 6 mars 2023 – 15 juni 2023. Följande dagar är schemalagda mellan klockan 09.00-12.00:

  • 6 mars
  • 4 april
  • 27 april
  • 25 maj 
  • och 15 juni.

Kursen är webbaserad med förinspelat material samt schemalagda föreläsningar. Utbildningen ges på kvartsfart vilket innebär cirka 10 timmar egen tid för studier per vecka.

Lärplattformen It´s Learning

Både de förinspelade och de schemalagda kurstillfällena kommer du som kursdeltagare nå via högskolans lärplattform It´s Learning. Närmre inpå kursstart kommer du få inloggningsuppgifter till lärplattformen.

Kurslitteratur

Kurslitteratur ingår i kursen och skickas som paket/avi till kursdeltagarnas hemadress för avhämtning på postens utlämningsställe. Marie Cederschiöld högskola svarar för litteraturbeställningen.

Förkunskaper

Att kursen ger högskolepoäng innebär att du också behöver ta del av kurslitteraturen och att du ska kunna använda den i kursens examinationsuppgifter.

För att kunna tillgodogöra dig kursens innehåll bör du som anmäler dig ha minst svenska motsvarande årskurs 9 eller Svenska som andraspråk (SVA) på grundläggande nivå.

Anmälan

Frågor om kursen och hur du anmäler dig

Har du frågor om utbildningen och hur du anmäler dig vänder du dig till Marie Cederschiöld högskola:

Telefon: 08-555 051 19

E-post: uppdrag@mchs.se

Kursen genomförs på uppdrag av äldreförvaltningen, Stockholms stad

För mer information kan du vända dig till äldreförvaltningen:

Telefon: 08-508 362 41

E-post: utbildningaldreomsorg@stockholm.se

Kategorier: