Utbildning: Fem nycklar till en språkutvecklande arbetsplats

Datum:

Tid: Två tillfällen per omgång

Plats: Digitalt

Vill du skapa en språkutvecklande arbetsplats? Utbildningen vänder sig till dig som är chef inom vård och omsorg eller hälso- och sjukvård, oavsett om du redan har språkombud eller om du funderar på att satsa på det.

Under två tillfällen går vi igenom fem nycklar till en språkutvecklande arbetsplats. Teoretiska delar varvas med gruppdiskussioner och kompletteras med lärande exempel från arbetsplatser som har provat arbetssättet. Syftet är att stärka dig som ledare i att arbeta språkutvecklande på din arbetsplats och att visa vad arbetsplatsen och verksamheten vinner på att satsa på språkombud och språkutveckling.

Målen med utbildningen är att du ska få ökad förståelse för vad som leder till språkutveckling på arbetsplatsen och insikt i vad det innebär att lära sig ett nytt språk som vuxen, samt konkreta verktyg för att kunna påbörja och följa upp det språkutvecklande arbetet.

Anmälan

En utbildningsomgång består av två tillfällen á 3 timmar via Teams. Du anmäler dig via formuläret för respektive omgång.

Omgång 1

Del 1: 17 februari 09.00–12-00
Del 2: 24 februari 09.00–12.00

Omgång 2

Del 1: 24 mars 09.00–12.00
Del 2: 31 mars 09.00–12.00

Fem nycklar till en språkutvecklande arbetsplats

  • Nyckel 1: Bygg grunden – kunskap om vuxnas språkinlärning, interkulturell kommunikation, utveckling av språklig kompetens och yrkeskompetens – språkutvecklande arbetssätt.
  • Nyckel 2: Sätt tonen – verktyg som hjälper dig att sätta språkutveckling på agendan i din organisation.
  • Nyckel 3: Hitta nyckelpersoner – språkombud, handledare och deras roll i arbetet.
  • Nyckel 4: Tänk strategiskt, från rekrytering till uppföljning – exempel på policyer, handlingsplaner, underlag för medarbetarsamtal.
  • Nyckel 5: Bredda rekryteringen och förbättra kommunikationen – exempel på utvärderade resultat av det språkutvecklande arbetssättet.

Kategorier: