Heldagsföreläsning om äldre och psykisk ohälsa

Datum:

Tid:

Plats: Digitalt

Du som arbetar i utförarverksamhet inom äldreomsorgen är välkommen på en digital heldagsföreläsning om äldre och psykisk ohälsa.

Föreläsningen riktar sig till såväl kommunala som privata utförare som arbetar på uppdrag av Stockholms stad.

Föreläsningen handlar om:

  • Olika dimensioner/tillstånd av psykisk ohälsa: frän övergående oro till psykiatriska tillstånd, bemötande och förhållningssätt.
  • Suicid hos äldre och vad du kan göra vid mötet med en suicidnära person.
  • Risk- och skyddsfaktorer.
  • Anhörigperspektiv.

Föreläsare är Ulf Lager, legitimerad psykolog med lång erfarenhet från habilitering, socialpsykiatri och beroendevård.

Digital föreläsning den 26 oktober eller 21 november

Föreläsningen ges digitalt. Länk skickas till din e-postadress inför föreläsningstillfället. Du kan välja på följande datum:

  • 26 oktober 2022 09.00–16.00
  • 21 november 2022. 09.00–16.00.

Anmälan

Ditt deltagande ska vara godkänt av din chef. Sista anmälningsdag är 16 oktober – först till kvarn gäller.

Det är äldreförvaltningen i Stockholms stad som bjuder in till heldagsföreläsningen. Har du frågor kan du kontakta:

E-post: madelein.cleve@stockholm.se