Förskolesummit 2022 – fördjupningsprogram

Datum:

Tid:

Plats: Digitalt

Förskolesummit är Sveriges största ickekommersiella evenemang för kompetens- och kvalitetsutveckling i förskolan. Under hösten sker fyra kompletterande fördjupningsprogram.

Förskolesummit 2022 fortsätter under hösten med fyra fördjupningsprogram som återknyter till innehållet och temat från den 15 juni; undervisning i förskolan med ett språkutvecklande arbetssätt i fokus samt ledarskapets villkor i förskolan.

Höstens fördjupningsprogram beskrivs i detalj på webbplatsen Pedagog Stockholm, där du får läsa om agenda, föreläsare och annat.

Du som deltagit i heldagen den 15 juni är redan anmäld till fördjupningsprogrammen.

De fyra fördjupningsprogrammen

  • 26 augusti – Undervisning och didaktik i förskolan
  • 23 september – Språkutvecklande arbete i förskolan med fokus på det svenska språket
  • 21 oktober – Språkutvecklande arbete i förskolan med fokus på flerspråkighet
  • 25 november – Språkutvecklande arbete i förskolan med fokus på flerspråkighet