Förskolesummit 2022

Datum:

Tid:

Plats: Digitalt

Förskolesummit är Sveriges största ickekommersiella evenemang för kompetens- och kvalitetsutveckling i förskolan.

Förskolesummit 2022 har två angelägna teman – undervisning med ett språkutvecklande arbetssätt i fokus och ledarskapets villkor i förskolan. Du får ta del av den senaste forskningen inom temana, får möjlighet till fördjupning och inspireras av goda exempel.

Evenemanget beskrivs i detalj på webbplatsen Pedagog Stockholm, där du får läsa om agenda, föreläsare och annat.

Anmälan